Bijles en examentraining

Engels

Ik ben tweetalig Nederlands-Engels opgevoed en ben een native speaker. Mijn visie voor bijlessen Engels is dat ik wil dat men in het Engels leert denken. Mijn lessen zijn gebaseerd op het Engels praten met elkaar. Het maakt mij niet uit waarover, als er maar Engels wordt gesproken. Door een uur lang zo intensief met de taal in aanraking te komen en gedwongen worden om je in die taal verstaanbaar te maken, blijkt uit mijn ervaring dat het niveau van de leerling snel omhoog gaat. Ik help ook mee met huiswerk, zoals woordjes afvragen, grammaticaregels bespreken en boekbesprekingen voorbereiden, maar de rode draad gedurende de lessen is het spreken van Engels.

 

Wis- en natuurkunde

Voor wis- en natuurkunde is mijn visie de volgende. Ik was nooit de allerbeste in wis- en natuurkunde. De leraren, die het uiteraard heel goed begrepen, legden het altijd op een manier uit die voor hen heel vanzelfsprekend was, maar voor mij helemaal niet zo vanzelfsprekend was. Juist doordat ik geen kei ben in wis- en natuurkunde, maar het wel voldoende begrijp, ziet de leerling hoe ik samen met hem of haar oplossingsgericht te werk ga en zo probeer ik samen met de leerling op een interactieve manier de uitkomst te achterhalen. In mijn optiek kan ik het zo veel beter uitleggen, omdat mijn uitleg dichter bij het niveau van de leerling zit en het daardoor begrijpelijker is.

 

Examentraining

Ter voorbereiding van school- of centrale examens willen sommige leerlingen wat extra begeleiding hebben. Training Etcetera biedt op het gebied van examentraining vier verschillende mogelijkheden aan:

–       vakspecifiek

–       mentaal specifiek

–       combinatie

–       overig

Vakspecifiek betekent dat er voor een specifiek vak wordt toegewerkt naar het examen. Het komt overeen met bijles, maar het is intensiever en de focus ligt veel meer op het specifieke examen waarvoor geleerd moet worden.

Bij mentaal specifiek gaat het juist om alle mentale factoren die een rol spelen bij het maken van een examen. Gedacht moet worden aan omgaan met spanning en druk, concentratie, motivatie, zelfvertrouwen etc. Meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje mentale training

Bij de combinatie wordt er zowel aandacht besteed als de vakinhoudelijk kennis die nodig is voor het examen als het leren omgaan met de mentale factoren die een rol spelen. Bij de combinatie wordt de aandacht verdeeld tussen de vakinhoudelijke kennis en de mentale factoren, maar zullen ze ook worden samengesmeed tot een optimale voorbereiding voor het examen.

Naast examens op school krijgt men gedurende het leven vaker met toetsmomenten te maken. Zo kan een rijexamen, graadexamen voor muziek of werk-gerelateerde toets net zo veel stress en druk met zich meebrengen als een examen op school. Ook voor alle examens en toetsmomenten buiten de schoolomgeving biedt Training Etcetera gepaste trainingen en begeleiding.

Alle bijlessen en examentrainingen kunnen zowel individueel als in kleine groepen worden gegeven.