Examentraining

Ter voorbereiding van school- of centrale examens willen sommige leerlingen wat extra begeleiding hebben. Training Etcetera biedt op het gebied van examentraining vier verschillende mogelijkheden aan:

–       vakspecifiek

–       mentaal specifiek

–       combinatie

–       overig

Vakspecifiek betekent dat er voor een specifiek vak wordt toegewerkt naar het examen. Het komt overeen met bijles, maar het is intensiever en de focus ligt veel meer op het specifieke examen waarvoor geleerd moet worden.

Bij mentaal specifiek gaat het juist om alle mentale factoren die een rol spelen bij het maken van een examen. Gedacht moet worden aan omgaan met spanning en druk, concentratie, motivatie, zelfvertrouwen etc. Meer informatie hierover kunt u vinden onder het kopje Mentale training / sportpsychologie

Bij de combinatie wordt er zowel aandacht besteed als de vakinhoudelijk kennis die nodig is voor het examen als het leren omgaan met de mentale factoren die een rol spelen. Bij de combinatie wordt de aandacht verdeeld tussen de vakinhoudelijke kennis en de mentale factoren, maar zullen ze ook worden samengesmeed tot een optimale voorbereiding voor het examen.

Naast examens op school krijgt men gedurende het leven vaker met toetsmomenten te maken. Zo kan een rijexamen, graadexamen voor muziek of werk-gerelateerde toets net zo veel stress en druk met zich meebrengen als een examen op school. Ook voor alle examens en toetsmomenten buiten de schoolomgeving biedt Training Etcetera gepaste trainingen en begeleiding.

Alle bijlessen en examentrainingen kunnen zowel individueel als in kleine groepen worden gegeven.