Felix Sion

Achtergrond

Ik ben geboren en opgegroeid in Heerlen. Van kinds af aan had ik al een grote liefde voor sport. Op mijn 5e begon ik met tennis, op mijn 8e kwam daar hockey bij en vanaf mijn 16e heb ik ook enkele jaren cricket gespeeld.

Na mijn middelbare school heb ik psychologie gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Na mijn bachelor in cognitieve psychologie heb ik de master arbeid- en organisatiepsychologie gedaan. Na deze master werd het mij duidelijk dat ik nog iets miste.

De combinatie tussen mijn studie en mijn passie ontbrak. Mijn passie was en is nog altijd sport. De ideale combinatie was het nog relatief jonge vakgebied, sportpsychologie! Ik heb de basisaantekening sportpsychologie behaald aan de Radboud Universiteit en vervolgens ben ik begonnen aan de Postacademische Opleiding tot Praktijksportpsycholoog aan de Vrije Universiteit.

Gedurende deze opleiding is er veel voor mij duidelijk geworden over mijn eigen sportcarriere. Hoewel ik aardig wat talent had en dit zelfs tijdens wedstrijden kon laten zien, voelde ik me miserabel. De druk van het presteren en de angst om te falen was voor mij zo groot dat ik pas opgelucht kon ademhalen als de wedstrijd voorbij was. Gedurende wedstrijden was het spelplezier voor mij nihil, terwijl ik op trainingen genoot van de sport. Ik wil niet beweren dat ik goed genoeg was om de top te halen, maar het grootste obstakel voor mij was niet technisch, tactisch of fysiek, maar juist mentaal.

Ik ben er van overtuigd dat wanneer ik had kunnen leren omgaan met de druk en met de angst om te falen, dat ik het veel verder had kunnen schoppen en in ieder geval veel meer spelplezier had kunnen hebben. Vanuit deze achtergrond wil ik sporters de hulp en ondersteuning bieden die in mijn jeugd nog niet beschikbaar waren.

P1120194 - versie 2

Ik ben geen groot topsporter geworden, maar het is nu mijn streven om een topsportpsycholoog te worden. Ik wil sporters, teams en coaches op alles niveaus helpen om optimaal te leren presteren en om mentaal zo sterk te worden dat het als een wapen in plaats van een beperking kan dienen.

Visie

Mijn werkwijze is gericht op het individu. Iedereen is anders en iedereen heeft andere behoeften, dus voor iedereen is er een andere manier om hun doelen te bereiken. Wat ik als doel heb, is om de cliënt te 

helpen en te begeleiden om zelf in staat te zijn zich te verbeteren. Mijn sessies zijn heel interactief. Ik wil ook veel van de cliënt horen en samen met de cliënt op zoek gaan naar de oplossing.

Mijn werkwijze bestaat uit drie onderdelen.

1 bewustwording

2 leren

3 verbeteren

In eerste instantie is het van groot belang dat de cliënt bewust wordt van wat er scheelt en van wat hij of zij voor rol speelt. Pas als je bewust bent van je gedachten en je gevoelens, kun je ze veranderen.

Na de bewustwording, wordt er gewerkt aan het aanleren van verschillende technieken om te kunnen verbeteren of om het probleem op te lossen.

Na het leren, is het de bedoeling dat de cliënt hard aan de slag gaat om de vaardigheden te trainen. Wanneer er voldoende getraind is en van mij uit voldoende feedback is geleverd, zullen de nieuwe technieken in de praktijk toegepast kunnen worden en kan er gepresteerd worden.