Workshop teambuilding

De workshop teambuilding draait zoals het woord al zegt om het bouwen aan het team.

Vanuit de zelf-determinatie theorie wordt er gesteld dat de drie basisbehoeftes van de mens: competentie (ik kan het), autonomie (ik kan het zelf) en verbondenheid (ik hoor erbij). Aan de hand van deze drie behoeften wordt er gekeken hoe de samenwerking in het team kan worden verbeterd.

De nadruk binnen een team is het bewust worden van het feit dat iedereen anders is, beseffen dat juist die verschillen de kracht vormen van het team en accepteren dat de verschillen er zijn. Aan de hand van diverse oefeningen zal het team leren om elkaars verschillen te beseffen, te accepteren en te waarderen en zullen ze beter leren communiceren en samenwerken.

In deze teambuilding workshop wordt er met name aandacht besteed aan doelen stellen, communicatie, samenwerking en het ‘wij’-gevoel. Deze workshop zou uitstekend kunnen passen in de voorbereiding op het komende seizoen. De kosten voor de workshop zullen €200,00 (excl. BTW en reiskosten) zijn, maar als aanbieding voor het nieuwe seizoen kan ik u deze workshop aanbieden voor maar liefst €150,00 (excl. BTW en reiskosten). Deze actie loopt tot en met 1 september. De workshop duurt tussen de 1,5 en 2 uur. Specifieke thema’s die voor uw team van groot belang zijn, kunnen altijd in de workshop geïmplementeerd worden.

Heeft u interesse of vragen? Neemt u dan contact op door hier te klikken.